Jest to zakątek miasta, który budzi najwięcej sentymentów i refleksji historycznych

W tym miejscu w średniowieczu znajdował się bowiem leśny dwór książąt mazowieckich, a później okazała rezydencja króla Zygmunta Augusta.
W książęcym dworze w roku 1392 odbyło się spotkanie króla Jagiełły z księciem Witoldem, które zakończyło się zawarciem między nimi ugody będącej jednym z fundamentów późniejszej Unii polsko-litewskiej. Podczas powstania styczniowego miała tutaj miejsce potyczka powstańców z wojskami carskimi, a po upadku powstania odbywały się tu egzekucje polskich patriotów.

W latach powojennych wybudowano w tym miejscu Ogródek Jordanowski z placami i urządzeniami do zabaw, boiskami sportowymi oraz torem saneczkowym. Upływ czasu spowodował, że wyposażenie Ogródka stało się przestarzałe, mało atrakcyjne pod względem formy i walorów użytkowych oraz niespełniające współczesnych norm bezpieczeństwa. W ramach przebudowy zostało ono wymienione na nowoczesne, posiadające stosowne atesty urządzenia do zabaw dla dzieci, wybudowano brukowane alejki oraz muszlę koncertową, założono oświetlenie parkowe.

Na dalszą rozbudowę Ogródka Miasto otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych na kwotę ponad 1,6 mln zł. Projekt obejmuje budowę w sąsiedztwie Grodu Książąt Mazowieckich dwóch placów zabaw dla dzieci starszych i młodszych, fontanny, trawiastego boiska o powierzchni 1000 m2, skateparku, budowę alejek spacerowych a także fosy wokół grodu. Zadanie realizowane będzie do końca września 2011 roku.