Gród Książąt Mazowieckich

Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej jest inwestycją, której celem jest rewitalizacja zaniedbanego obiektu i przywrócenie jego funkcjonalności społeczeństwu lokalnemu.
Zbudowany na niewielkim wzniesieniu (gdzie wg tradycji miał się znajdować książęcy dwór) drewniany Gród nie jest rekonstrukcją znajdującej się tutaj niegdyś średniowiecznych zabudowań. Jest on raczej symbolem przeszłości miasta umożliwiającym edukację historyczną młodych pokoleń mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i okolic, pobudzającym lokalny patriotyzm, pielęgnowanie i kultywowanie tradycji przodków . Jest także atrakcyjnym miejscem do zwiedzania przez turystów.
Zabudowa Grodu składa się miedzy innymi z Chaty Garncarza, Kowala, Dworu Kasztelana, otoczonych palisadą z narożnymi wieżami. Budynki wykonano z drewnianych, impregnowanych specjalnymi preparatami bali i przykryto trzcinową strzechą. W jednej z narożnych wież znajduje się brama wjazdowa ze zwodzonym mostem przerzuconym ponad wypełnioną wodą fosą. Specyficznego średniowiecznego kolorytu i klimatu zabudowaniom Grodu dodaje zawiązane Ostrowskie Bractwo Łucznicze, przypominające o chlubnych dziejach miasta założonego niegdyś w sercu Puszczy Białej. Celem bractwa jest kultywowanie tradycji, organizowanie zawodów, turniejów łuczniczych i zawodów rycerskich.