Ochrona i monitoring

Dla ochrony i bezpieczeństwa w Ogródku Jordanowskim zainstalowano 7 kamer stacjonarnych mega pikselowych, generujących obraz jakości HD w tym jedna szybkoobrotowa. Transmisja sygnałów na Komendę Policji odbywa się za pomocą nadajników światłowodowych, które realizują transmisję 5 sygnałów analogowych wizyjnych i 2 sygnałów dwukierunkowych audio i sygnał sterowania kamerami szybkoobrotowymi.